Muntlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Om hvorfor ikke statsråden tar initiativ til å involvere Stortinget i å drøfte hvordan vi kan forbedre førstegangstjenesten

Datert: 14.04.2010
Besvart: 14.04.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Den prisen opposisjonen må betale for å ha en flertallsregjering, er tydeligvis at man fra Regjeringens side ikke i noe spesielt stor grad blir involvert eller informert. Det er et gjennomgående bilde, og særlig fra Forsvarsdepartementet i disse tider. For en tid siden, rundt Skah-saken, fikk vi fra forsvarsministeren selv referert at det eksisterte en ukultur innad i Forsvaret. Vi har hatt dagens første spørsmål om krigshovedkvarter, og det at man offentliggjør strengt gradert materiale rundt E-tjenesten osv. Vi ser en passiv tilnærming til å involvere Stortinget i hva man kan gjøre for å forbedre vilkårene.

Mitt hovedspørsmål går på dagens Aftenposten-oppslag med referanse til tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som klart har advart på et veldig tidlig tidspunkt – like før han gikk av, for bare et halvt år siden – i et grunnleggende omfattende notat til Forsvarsdepartementet, det forhold at vi har en soldatutdanning i Norge som ikke holder mål. Han har pekt på dette meget omfattende. Daværende fremste rådgiver for Regjeringen slår fast at «når det blir alvor, så er bare de profesjonelle gode nok». Det får vi nå eksemplifisert ved at neste kontingent til Afghanistan stort sett bare kommer til å bestå av profesjonelle soldater. Han sier: «Etisk blir det galt å sende norske soldater i kamp mot langt bedre forberedte styrker.» Dette er en situasjon vi kan møte hjemme, og som vi definitivt kommer til å møte ute daglig.

Hvorfor tar ikke statsråden initiativ til å involvere Stortinget i å drøfte hvordan vi kan forbedre førstegangstjenesten – ikke avskaffe, men forbedre?


Les hele debatten