Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvem statsråden mener er ansvarlig for at fødetilbudet er faglig forsvarlig og kan stilles til ansvar ved skader

Datert: 15.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): 14. april la Helsedirektoratet frem rapporten "Et trygt fødetilbud - Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner". Samtidig er det en prosess i flere regional helseforetak knyttet til å gjøre endringer i fødetilbudene. Gjennom media er det kommet frem at noen av endringene ikke er akseptable for regjeringen, og at disse signalene skal påvirke helseforetakenes avgjørelser.

Hvem mener statsråden da i tilfelle er ansvarlig for at tilbudet er faglig forsvarlig og kan stilles til ansvar ved skader?


Les hele debatten