Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt det er formålstjenlig å be om en evaluering av norsk kjønnsforskning for å kartlegge hvorvidt forskningen er politisert, lite internasjonalt relevant og dårlig på formidling, slik det har blitt fremstilt i programserien "Hjernevask" på NRK

Datert: 20.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Programserien "Hjernevask" på NRK har satt fokus på kjønnsforskning. Til tross for seriens populærvitenskapelige art har serien svekket tilliten til deler av norsk samfunnsforskning. Forskningsrådet evaluerer fra tid til annen disipliner og fagfelt.

Ser statsråden det formålstjenlig å be om en evaluering av norsk kjønnsforskning for å kartlegge hvorvidt forskningen er politisert, lite internasjonalt relevant og dårlig på formidling slik det har blitt fremstilt, og hva som eventuelt må gjøres for å korrigere dette?


Les hele debatten