Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

Om den nye 420 kV linja mellom Ørskog og Fardal som ligg til klagehandsaming i Olje- og energidepartementet, og om alternativ linjetrasé gjennom Naustdal kommune blir vurdert

Datert: 21.04.2010
Besvart: 28.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Den nye 420 kV linja mellom Ørskog og Fardal ligg til klagehandsaming i Olje- og energidepartementet. Naustdal kommune har klaga på vedtaket om å legge linja gjennom dei sentrale delane av kommunen, alternativ 1.0. Naustdal kommune ønskjer primært sjøkabel, men dersom linja skal byggast som luftspenn prioriterer dei alternativ 1.18. Dette alternativet er vurdert i konsekvenshandsaminga, men det er ikkje med i konsesjonssøknaden.

Blir alternativ 1.18 vurdert som framtidig linjetrasé i klagehandsaminga av Olje- og energidepartementet?


Les hele debatten