Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren er fornøyd med det regjeringen kaller en offensiv satsing på vei, som i bunn og grunn koker ned til bygging av 12 km motorvei og 9 km midtdeler i 2010

Datert: 21.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Vi har kunnet lese i ulike medier at statsministeren har twittret seg gjennom Europa i bil. Jeg håper jo at han i tillegg til å twittre hadde tid til å løfte blikket og ta inn den praktfulle veistandarden som veldig mange av våre naboland har, og at statsministeren kanskje også fikk et snev av dårlig samvittighet da han så denne veistandarden og kanskje forsøkte å sammenligne den med den norske, noe han sikkert merket da han krysset grensen inn til Norge.

Mens statsministeren var ute og kjørte i Europa, tilbrakte jeg tiden rundt omkring i Norge. Jeg har kjørt oppover rv. 7 i Hallingdal, og jeg har kjørt rundt omkring på veier og ferjer i Møre og Romsdal. Jeg har snakket med brukerne av disse tjenestene og hørt på den stadig økende frustrasjonen mange av dem har. Derfor vil jeg gjerne utfordre statsministeren på i hvilken grad han er tilfreds med det Regjeringen har gjort og har planer om å gjøre, når det gjelder satsing på norsk infrastrukturbygging, både i de fem årene Regjeringen har bak seg, og i de årene som de antakelig har foran seg. Men i stedet for å få det sedvanlige skrytesvaret som vi er kjent med, nemlig at Regjeringen satser så voldsomt i NTP, at de er sedvanlig mye flinkere enn tidligere regjeringer, vil jeg heller spørre statsministeren: Er han fornøyd med det Regjeringen kaller en offensiv satsing, som i bunn og grunn koker ned til følgende: bygging av 12 km motorvei i 2010 og bygging av 9 km midtdeler. Det er det Regjeringen kaller en voldsom satsing. 12 km er altså en mindre avstand enn herfra til Sandvika.


Les hele debatten