Muntlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt noen i regjeringen har tatt dissens etter at formuleringen om at ingen lokalsykehus skal nedlegges, er tatt ut av oppdragsdokumentet til helseforetakene

Datert: 21.04.2010
Besvart: 21.04.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Sist statsministeren og jeg møttes her i spontanspørretimen hadde han også vært i utlandet. Den gangen var det statsråd Giske som hadde hatt en form for hjemme alene-fest. Det som har preget nyhetsbildet mens han har vært i utlandet denne gangen, har vært en form for Regjeringens Tante Sofie. Det har vært veldig mye «Å huffamei å huffamei, jeg er så sint så fy!» Det Navarsete i dette tilfellet har vært sint på, er faktisk Regjeringens egen politikk, som medfører nedleggelse av lokalsykehus.

Så langt i denne regjeringsperioden har man fått nedlagt seks lokalsykehus, og vi vet at det er flere under vurdering, f.eks. både i Kristiansund, Lærdal og Nordfjord. Jeg regner med at både Navarsete og statsministeren selvfølgelig tar et ansvar for dette som er Regjeringens politikk. Det kan ikke være noen overraskelse, verken for Navarsete eller for statsministeren at formuleringen om at ingen lokalsykehus skal nedlegges er tatt ut av oppdragsdokumentet. Det er altså slik at når Regjeringen utformer en politikk, nedfeller man det i dokumenter, i dette tilfellet oppdragsdokumentet, som går til helseforetakene som skal utføre Regjeringens politikk. Jeg antar at oppdragsdokumentet ikke er et uttrykk for helseministerens ønske, men et uttrykk for Regjeringens politikk. Mitt spørsmål da blir: Er denne politikken og det som kommer til uttrykk i oppdragsdokumentet, et uttrykk for Regjeringens politikk i sin helhet, eller er det noen som har tatt dissens, f.eks. Senterpartiet?


Les hele debatten