Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Om hvilke styringssignaler som ligger til grunn for endringer av grensene for lensmannsdistriktene

Datert: 27.04.2010
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 05.05.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): I debatten om endringer av grensene for lensmannsdistrikter og plassering av lensmannskontorer skal man ivareta både politifaglige og lokaldemokratiske hensyn. Folk som bor i distriktet har behov for et nært og sterkt politi med en akseptabel responstid. En solid grunnbemanning er en avgjørende forutsetning for å opprettholde en desentralisert politistruktur.

Hvilke styringssignaler ligger til grunn for endringer av grensene for lensmannsdistriktene?


Les hele debatten