Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt Statkraft har nok tilgjengelig kapital for å kunne gjøre de fremtidige og planlagte investeringer i inn- og utland, med henvisning til betydelige uttak av utbytte

Datert: 28.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det har blitt kjent både gjennom møter og mediene at Statkraft står foran et meget omfattende investeringsprogram i årene som kommer. Dette er også noe som har vært kjent over tid. Dette er investeringer som i stor grad vil gå til investeringer innen fornybar energi. Statkraft er et statlig selskap der regjeringen i mange år har ført en politikk som har medført betydelige uttak av utbytte.

Har Statkraft nok tilgjengelig kapital for å kunne gjøre de fremtidige og planlagte investeringer i inn- og utland?


Les hele debatten