Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som er statsrådens opplegg for å bedre oversikt over vedlikeholdet på vei og jernbane og gjennomføre tiltak for å stoppe forfall/fjerne etterslep

Datert: 29.04.2010
Besvart: 05.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Norsk veinett og norsk jernbanenett forfaller. Denne utviklingen har foregått i mange år og under mange regjeringer. Men det er i årene fra 2005 med denne regjeringen at forfallet har tiltatt og at situasjonen er blitt vesentlig forverret. Hvordan regjeringen håndterer mål for vedlikehold, måling og rapportering om vedlikehold og behov for tiltak, synes uklart.

Hva er statsrådens opplegg for å bedre oversikt over vedlikeholdet på vei og jernbane og for å gjennomføre tiltak for å stoppe forfall/fjerne etterslep?


Les hele debatten