Spørretimespørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for at midtskiller blir bygget på ulykkesstrekningen på E39 ved Flekkefjord, slik at flere dødsulykker blir unngått

Datert: 05.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): På E39 ved Flekkefjord har 6 mennesker blitt trafikkdrept på 10 år, jf. spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 9 for 2009-2010. Ulykkene er analysert, og det foreligger nå forslag til kort- og langsiktige tiltak. Denne korte strekningen er den mest ulykkesbelagte strekning på E39 gjennom Vest-Agder og trenger permanente tiltak.

Vil statsråden på grunnlag av denne rapporten ta en avgjørelse på at midtskiller blir bygget på ulykkesstrekningen på E39 ved Flekkefjord, slik at flere dødsulykker blir unngått i framtiden?


Les hele debatten