Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Om hvorvidt man vil snu og satse på de klimanøytrale løsningene, som faktisk ikke er gass og olje, men fornybar energi

Datert: 05.05.2010
Besvart: 05.05.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Det går en klar grønn tråd gjennom Venstres miljøpolitikk, og det har det gjort i mange tiår. På samme måte går det en klar rød tråd gjennom Arbeiderpartiets. For Arbeiderpartiet har det alltid vært viktigere med olje og gass enn miljøet. Det har vært veldig viktig faktisk å bygge gammeldags, forurensende gasskraftverk. Det var så viktig at man kastet Venstre ut av Bondevik I-regjeringa for å få det til, for å svekke forurensingsloven og for å bygge de to gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø med CO2-utslipp. Hadde statsministeren hatt et like stort engasjement her som å bygge, hadde vi nok hatt rensing allerede i dag.

Men jeg har lyst til å sitere hva Stoltenberg sa i Stortinget på kvelden den 9. mars 2000. Det er sikkert en kveld statsministeren husker:

«Såkalt CO2-fri gasskraftteknologi har vært rett rundt hjørnet i ti år. Da jeg var statssekretær i Miljøverndepartementet, møtte Thorbjørn Berntsen og jeg selskaper og teknologimiljøer som sa at det var rett rundt hjørnet. De fikk noen millioner – vi trodde på det. Nå er det gått ti år, og å være rett rundt hjørnet i ti år er et langt hjørne.»

Ifølge referatet skapte det munterhet i salen.

Det er klart at man bryr seg mye mer om olje og gass enn man bryr seg om klima siden man var villig til å kaste regjeringa for å få til forurensende gasskraftverk, mens klimaet ble latterliggjort. Nå har dette hjørnet til statsministeren vart i 20 år. Det er ti år siden han sto her og latterliggjorde det. Så spørsmålet mitt er egentlig: Vil man fortsatt holde seg til den røde tråd og latterliggjøre miljøløsningene, eller vil man kanskje snu seg og gripe den grønne og heller satse på det som er framtida, det som faktisk er de klimanøytrale løsningene, det som faktisk ikke er gass og olje, men som er fornybar energi, som er det som vi kan leve med i framtida.


Les hele debatten