Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til statsministeren

Om en stadig mer krevende sikkerhetssituasjon i Afghanistan, og hvorvidt man er villig til å endre innretningen på det norske bidraget om situasjonen skulle tilsi det

Datert: 05.05.2010
Besvart: 05.05.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Sammen med utenriks- og forsvarskomiteen besøkte jeg Afghanistan for to uker siden. I en uke var komiteen sammen med norske soldater i Mazar-e Sharif og Meymaneh, og vi hadde politiske samtaler i Kabul. Det var et besøk som gjorde dypt inntrykk. Norske soldater gjør en utrolig solid jobb. Det er viktig for oss å vise soldatene at vi støtter dem – det er vi som har sendt dem ut – og det er viktig for oss at vi får førstehåndsinformasjon om hva som skjer i Afghanistan.

Norge er nå i ferd med å endre innretningen på vårt militære bidrag. Norske soldater skal trene, lære opp, være partnere, mentorer, og ansvar og oppgaver skal overføres til afghanerne. Blant annet har forsvarsministeren uttalt at Norge kan komme til å være blant de første land som overfører hovedansvaret for sikkerheten til afghanerne selv. En slik overføring og hele innretningen av det norske bidraget bygger på en forutsetning om at sikkerhetssituasjonen gjør det mulig. Samtidig ser vi at situasjon også i Farjab, og kanskje særlig i Ghormach, er alvorlig. Det fikk vi et bevis på senest på søndag da åtte norske soldater ble skadet i kamp, to av dem svært alvorlig. Vi fikk førstehåndsinformasjon i Afghanistan om at norske styrker er i kamp annenhver dag.

Hvordan planlegger Regjeringa for å møte en stadig mer krevende sikkerhetssituasjon og endrede forutsetninger for innretninga på det norske bidraget? Er man villig til å vurdere å endre innretninga på bidraget, utføre andre oppgaver, ha mer robuste enheter, tyngre materiell og våpen og flere ressurser om situasjonen skulle tilsi det?


Les hele debatten