Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til justisministeren

Om å ta initiativ overfor UDI slik at dagens ankomstmottak for asylsøkere på Tanum i Bærum ikke blir flyttet til Løren transittmottak på Sinsen i Oslo, på bakgrunn av at dette er et område som allerede har betydelige sosiale utfordringer

Datert: 10.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Ifølge mediene planlegger regjeringen å flytte dagens ankomstmottak for asylsøkere på Tanum i Bærum til det eksisterende Løren transittmottak på Sinsen i Oslo. Dette har skapt betydelig uro i lokalmiljøet. Refstad/Sinsen er et område som allerede i dag har betydelige sosiale utfordringer.

Er statsråden enig i at staten ikke bør påføre Oslo enda flere utfordringer, og vil statsråden derfor ta initiativ overfor UDI slik at nevnte transittmottak ikke plasseres i Oslo?


Les hele debatten