Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om hvorvidt det er fornuftig at svært mange statlige ansatte deltar på møter hvor innsigelser og meklinger står på dagsordenen, samtidig som mange opplever lang saksbehandlingstid

Datert: 11.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): I Haugesunds Avis den 6. mai 2010 kommer det frem at Miljøverndepartementet skal delta med 17 ansatte fra kulturminneavdelingen i forbindelse med et godt begrunnet besøk i Odda og Rosendal. Andre kommuner og tiltakshavere opplever at svært mange statlige ansatte deltar på møter hvor innsigelser og meklinger står på dagsorden. Samtidig opplever mange lang saksbehandlingstid og mange statlige innsigelser blir også opprettholdt etter mekling.

Synes statsråden slike tilfeller er fornuftig eller kunne færre deltatt?


Les hele debatten