Muntlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt det ikke er på tide å begynne å stille krav både til lærere, skoleeiere og elever om at resultatene må begynne å komme, med henvisning til at fraværet har gått opp og kunnskapsnivået ned etter Reform 94 og Reform 97

Datert: 12.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I den norske skolen bruker vi 40 pst. mer på skole enn gjennomsnittet i OECD. Resultatet er 20 pst. dårligere enn gjennomsnittet i OECD. Gårsdagens Brennpunkt satte søkelyset på reformene i 1994 og 1997, som har medført at hele én av fem elever leser så dårlig at de ikke kan tilegne seg kunnskap fra skolebøkene. Disse elevene har gått ti år i den enhetsskolen SV og Arbeiderpartiet har bygd opp. Det er den mest kostbare skolen i OECD-området, men én av fem har ikke tilfredsstillende leseferdigheter.

Etter Reform 94 og L97, som er styrt av de partiene som i dag er i regjering, har fraværet gått opp, og karakterene og kunnskapsnivået har gått ned. Jeg har lyst til å komme med en påstand, og det er at Gudmund Hernes med Reform 94 ga oss det jeg kaller en sosionomstyrt lekeskole. Mange lærere bruker i dag mer tid på å holde ro og orden og på å få elevene til å komme på skolen enn til å gjøre jobben sin, som er å formidle kunnskap. Resultatet av dette er umotiverte elever både blant de teoristerke og de teorisvake, karakterer som ikke stemmer overens med det reelle kunnskapsnivået, og at elever får karakterer uten å være til stede på skolen.

Når elevene kommer i videregående skole uten nødvendig kompetanse og uten nødvendige arbeidsrutiner, stilles det noen krav til disse elevene, og da får de utfordringer, noe som leder til stort frafall. Er det ikke nå på tide at statsråden tar et oppgjør med lekeskolen til Gudmund Hernes og sier at nå skal vi begynne å stille krav både til lærere, skoleeiere og også til elevene, om at resultatene må begynne å komme, og legge bort litt av sosionomtilnærmingen til Gudmund Hernes?


Les hele debatten