Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Om å gjøre arbeidsmiljøloven mer fleksibel, med henvisning til at forsøksordninger med alternativ turnus har hatt positiv effekt på ansatte og brukere

Datert: 12.05.2010
Besvart: 12.05.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Ifølge en Fafo-rapport har ordninger med alternativ turnus gitt både lavere sykefravær og mer fornøyde ansatte. I et forsøksprosjekt i Bærum oppga 50 pst. av de ansatte at det hadde hatt positive effekter på deres helsetilstand. Brukerne er fornøyde, nettopp fordi det blir færre som er innom og færre å forholde seg til. De lokale fagforeningene og de lokale tillitsvalgte er fornøyde.

Høyre har tatt til orde for å utvide, eller å gjøre det lettere å ha ordninger med alternativ turnus. Da sa ministerens statssekretær at det var platt retorikk.

Rundt om i landet er det også mange arbeiderpartifolk som har oppdaget alternativ turnus. Lederen i administrasjons- og likestillingsutvalget i Skien, Ingjerd Martinsen, sier følgende:

«Det er på tide å se på arbeidsmiljøloven. Den er gammeldags og det er behov for å revidere den. Fleksibilitet og hvordan man skal jobbe har endret seg».

Martinsen kan da fortelle at hun har tatt opp disse forslagene med arbeidsministeren personlig, og også sendt et brev. Hun har foreløpig ikke fått noe svar – i hvert fall hadde hun ikke det for et par dager siden, så vi kan jo håpe at hun kanskje ser på denne spørretimen.

Men mitt spørsmål til arbeidsministeren er: Er ministerens beskjed til lokale arbeiderpartitillitsvalgte, når de sier at arbeidsmiljøloven må bli mer fleksibel, at det er platt retorikk? Eller har hun tenkt å gjøre noe med dette av hensyn til brukerne, de eldre og de ansatte?


Les hele debatten