Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om å redusere den lange saksbehandlingstiden for å få godkjent nye private skoler

Datert: 19.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Som et resultat av store endringer i skolestrukturen i mange kommuner, ofte vedtatt i budsjettbehandlingen i desember, er det stort initiativ for å starte privat drevne skoler. Departementets lange behandlingstid og derav tidlige søknadsfrister gjør det umulig å få godkjent en ny privat skole til skolestart på høsten i det gjeldende budsjettår selv om skolen skal bygge på kjent pedagogikk.

Vil statsråden redusere den lange saksbehandlingstiden slik at elever kan unngå et uheldig mellomår i slike saker?


Les hele debatten