Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om at statens salg av Møystad gård i Hedmark over takst ikke står i forhold til regelverket, med henvisning til at salgsprisen da på generelt grunnlag må reduseres for at myndighetene skal kunne godta den

Datert: 20.05.2010
Besvart: 26.05.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Staten ved Landsbruks- og matdepartementet har solgt Møystad gård i Hedmark for 7 000 000 kroner. Prisantydning var 4 200 000 kroner. På generelt grunnlag står ikke dette i forhold til hva landets lokalpolitikere og administrasjon har å forholde seg til når man har en kjøper og selger som har blitt enige om en pris over takst/prisantydning. Salgsprisen må da reduseres for at myndighetene skal kunne godta denne i henhold til regelverket.

Har staten en annen regel for sine salg?


Les hele debatten