Muntlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om hvilke grep kommunalministeren vil ta for å sikre det løftet i barnevernet som barneministeren sier det er behov for

Datert: 02.06.2010
Besvart: 02.06.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Som vi alle erfarer hver eneste dag, er det stor kamp om de store pengene i velferdsstaten vår. Noen av grupperingene har sterke samfunnsinteresser og organisasjoner i ryggen, andre har ikke det. Det forplikter oss politikere til å se bak støynivået og prioritere etter klare verdier og etter hvem som trenger det mest.

Et eksempel på en sak med stor oppmerksomhet er når kommunalministeren prisverdig nok i vinter har stått side om side med Kristelig Folkeparti i kampen for lokalsykehusene, som har skapt demonstrasjoner og fakkeltog rundt omkring i landet.

Det går ingen fakkeltog for barnevernet. Mye kan sies om situasjonen i barnevernet, og i særdeleshet det kommunale barnevernet. Det kommer svært urovekkende meldinger fra hele landet om uakseptable forhold. Alvoret understrekes ytterligere når TV 2 nå melder at streiken nå også rammer de mest sårbare ungene. 2/3 av de ansatte i barnevernet i Tromsø er nå tatt ut i streik, og ledelsen er bekymret for at noe alvorlig kan skje.

Når det gjelder spørsmålet til kommunalministeren, som er ansvarlig for kommunenes rammevilkår, vil jeg først sitere barneministeren vår, Lysbakken, som har uttalt:

«Maktpåliggende nå for meg» – det er til Stavanger Aftenblad 3. mai – «er å klare å sørge for at de store pengene går til det kommunale barnevernet.

Det er i det kommunale barnevernet vi har en kritisk situasjon.»

Spørsmålet til kommunalministeren er derfor: Er kommunalministeren enig med barne-, likestillings- og inkluderingsministeren i at det er en kritisk situasjon i det kommunale barnevernet? Hvilke grep vil kommunalministeren ta for å sikre det løftet som barneministeren sier det er behov for?


Les hele debatten