Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å endre regelverket og slippe til private aktører i utbyggingen av omsorgsboliger, slik at vi kan løse utfordringene i eldreomsorgen

Datert: 02.06.2010
Besvart: 02.06.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Mitt spørsmål går til kommunalministeren.

Eldrebølgen nærmer seg, og vi må sørge for å stå best mulig rustet for å møte den. Alle er enige om at det er nødvendig og avgjørende å bygge flere omsorgsboliger. De siste 20 årene har vi bygd over 40 000 omsorgsboliger i Norge. Mange tusen av disse har blitt bygd av private selskap og boligbyggelag. Nå vil regjeringen stoppe denne framdriften for å ri ideologiske kjepphester gjennom å begrense Husbankens tilskuddsordning til kommunale og offentlige aktører eller såkalt nonprofit-aktører. Det framstår altså nå som at frykten for private aktører er større enn ønsket om å løse de faktiske utfordringene i eldreomsorgen.

Ute i kommunene er behovet stort for å redusere gode og nødvendige helse- og omsorgstilbud. Men det synes klart viktigere for regjeringen å hindre at slike tilbud skaffes til veie på samme måte som alle andre tjenester, enn å gi pleietrengende mennesker et godt tilbud. For det er jo et faktum at kommunenes storstilte satsing og bygging av barnehager ikke hadde vært gjennomførbar uten private anbydere, entreprenører og private barnehager. En statssekretær for Arbeiderpartiet sier til Aftenposten at hensikten er at private aktører ikke skal tjene penger på å bygge omsorgsboliger. Jeg trodde hensikten med omsorgsboliger var å ta vare på de eldre. Og vi må huske på at selv om byggherren er offentlig, er ikke alle snekkere statlige.

Vil statsråden vurdere å endre regelverket, slik at vi kan slippe alle gode krefter til for å løse utfordringene i eldreomsorgen? Det mest absurde her er at borettslag som i normal rød-grønn termologi ble ansett som en del av fellesskapsløsningene, stenges ute. Ordfører Odd Henriksen i Fauske sier det slik: Utbyggingen ble stoppet fordi det ble forbudt å bruke borettslagsmodellen, som er brukt med stor suksess i mange år. Jeg forstår derfor ikke hvorfor det kom et slikt forbud.


Les hele debatten