Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til helseministeren

Om pasientskadeerstatning ved fylkeskommuners kjøp av tjenester fra det private helsevesenet

Datert: 14.01.1997
Besvart: 22.01.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "I 1996 kjøpte Rogaland Fylkeskommune tjenester fra det private helsevesen for omlag 700 pasienter.

Hvis det oppstår problemer etter behandlingen omfattes denne pasientgruppen ikke av den offentlige pasientskadeerstatningsordning.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne forskjellbehandling når det gjelder pasientrettigheter?"


Les hele debatten