Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Om hvilke personvernhensyn det er som har stanset forskningsprosjektet med å kartlegge drapssaker med bakgrunn i vold i nære relasjoner

Datert: 04.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke personvernhensyn er det som har stanset prosjektet med å kartlegge drapssaker med bakgrunn i vold i nære relasjoner, og hva vil statsråden gjøre for å sørge for at Venstres forslag, Dokument nr. 8:26 for 2007-2008, følges opp uten av viktige personvernhensyn krenkes?


Les hele debatten