Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til kunnskapsministeren

Om å påse at Narvik kommune bruker de øremerkede midler til leksehjelp for 1.-4. trinn

Datert: 04.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Regjeringen har innført lovpålagt leksehjelp fra 1.-4. klasse. Narvik kommune som har fått tildelt 338 000 kr for 4 måneder, men har pr. dags dato bare gitt halvparten av skoleelevene fra 1.-4. trinn leksehjelp.

Hva mener statsråden om det, og vil statsråden påse at kommunen bruker de øremerkede midler til leksehjelp?


Les hele debatten