Spørretimespørsmål fra Lars Bjarne Tvete (H) til samferdselsministeren

Om betydelige forskjeller på bevilgninger til veiformål, og hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at Sør-Trøndelag og andre fylker som har kommet dårlig ut i statlige bevilgninger, vil få skjevhetene gjenopprettet

Datert: 06.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Lars Bjarne Tvete (H)

Spørsmål

Lars Bjarne Tvete (H): Historisk sett har det vært betydelige forskjeller på bevilgninger til veiformål fordelt pro capita fra fylke til fylke. I Sør-Trøndelag har en eksempelvis fått mindre enn andre deler av landet.

Hvilke objektive kriterier fordeles veimidlene etter i bevilgningsprosessene, og vil statsråden ta grep for å sikre at Sør-Trøndelag og andre fylker som har kommet dårlig ut i statlige bevilgninger, vil få skjevhetene gjenopprettet?


Les hele debatten