Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt det er i tråd med trontalen og Stortingets ønske om å sikre et kvalitativt tilbud til våre fremtidige lærere og elever at de nye lærerutdanningene får dispensasjon fra å ha minimum 20 studenter ved oppstart

Datert: 06.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): I trontalen sier regjeringen at det blir avgjørende å satse på kvalitet og god utnyttelse av ressursene i universitets- og høyskolesektoren. Stortinget har vedtatt en ny lærerutdanning med økt faglig fordypning. Det var betryggende at departementet la til grunn minimum 20 studenter ved oppstart av de nye lærerutdanningene. Allerede tidlig i sommer ble det gitt dispensasjoner fra dette.

Mener virkelig statsråden at disse dispensasjonene er i tråd med trontalen og Stortingets ønske om å sikre et kvalitativt tilbud til våre fremtidige lærere og elever?


Les hele debatten