Muntlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Om i hvilken grad forsvarsministeren er kjent med sitt ansvar for de holdningene og de utfordringene som norske soldater representerer under sitt oppdrag i Afghanistan

Datert: 06.10.2010
Besvart: 06.10.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Jeg har følgende spørsmål til forsvarsministeren: I forbindelse med de siste dagers oppslag i VG om soldater og befal i Afghanistan har det vært påstått at enkelte faktisk har større nytelse av å ta livet av sine motstandere enn av seksuell omgang. Hvis det er korrekt, er det også slik at det er et ledelsesansvar å sørge for at de vi har ute for å representere oss, står for de rette holdningene og gjør det rette tingene i forhold til det som er trukket opp av Stortinget.

Jeg har forstått det slik at dette ikke er nytt, og var kjent på den tiden da nåværende forsvarsministers forgjenger satt som forsvarsminister. Det overrasker meg at man ikke har gjort noe, når det er åpenbart at det fortsatt er et problem her.

Jeg leste en kronikk som forsvarsministeren skrev om å støtte våre soldater, men lurer på om hun klar over sitt ansvar i dette. Mitt spørsmål blir: I hvilken grad er forsvarsministeren kjent med sitt ansvar for de holdningene og de utfordringene som norske soldater representerer under sitt oppdrag i Afghanistan?


Les hele debatten