Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om hvorvidt det er i tråd med eiendomsskatteloven at enkelte kommuner inkluderer avskrivbart produksjonsutstyr ved utskrivning av eiendomsskatt

Datert: 07.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Bedrifter melder at avskrivbart produksjonsutstyr i saldogruppe d blir inkludert i enkelte kommuners eiendomsskattegrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt.

Mener statsråden at en slik vurdering er i tråd med det handlingsrom kommuner har i henhold til eiendomsskatteloven og hvis ikke, hva vil han gjøre for å stoppe en slik praktisering av loven?


Les hele debatten