Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til utenriksministeren

Om å hindre at ulik implementering av EU-direktiver i de nordiske land fører til nye grensehindringer

Datert: 11.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Nedbygging av grensehindre og tiltak for å hindre at nye hindringer oppstår, er et prioritert område i det nordiske samarbeidet. Erfaring viser imidlertid at ulik implementering av EU-direktiver i de nordiske land fører til nye grensehindringer.

Er det etablert felles rutiner for å sikre at ulik implementering ikke skaper nye grensehindre, og hvis ikke, vil utenriksministeren ta initiativ til at slike rutiner blir etablert?


Les hele debatten