Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om eierpolitikken til regjeringen, med bakgrunn i manglende svar på spørsmål fra Statkraft om egenkapital

Datert: 13.10.2010
Besvart: 13.10.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Jeg vil gjerne stille et spørsmål til nærings- og handelsministeren, så får han også delta her i dag. I juni i år, hadde vi en debatt her i Stortinget knyttet til Statkraft og manglende svar på spørsmål om egenkapital fra statens side. Da hadde det gått 16 måneder uten at man hadde fått svar på forespørselen. Etter enda en stund kom svaret – i hvert fall må man tolke det som et svar fra statsrådens side – og svaret var da i form av at styrelederen fikk sparken, og en ny styreleder ble oppnevnt i selskapet.

Det tok ca. 1 ½ år fra selskapet Statkraft sendte søknad om egenkapital før man fikk noe svar i det hele tatt, mens det endelige svaret knyttet til egenkapitalsituasjonen, er enda ikke avklart. Vi ser at Statkraft har kommet med en ny eller er i ferd med å komme med en ny strategi for selskapet.

Mitt spørsmål dreier seg ikke om hvorvidt Statkraft skal selge seg ned i andre selskaper eller ikke for å finne andre måter å skaffe kapital på. Mitt spørsmål til statsråden dreier seg om eierstyringen eller eierpolitikken til regjeringen. Regjeringen har varslet en ny eierskapsmelding, men det tar nok litt tid til før den kommer. I mellomtiden ser vi også at Regjeringen varsler nok et gigantutbytte fra Statkraft gjennom statsbudsjettet – de legger opp til i overkant av 5 mrd. kr i utbytte fra Statkraft til neste år.

Spørsmålet mitt til statsråden er som følger: Hvor lenge skal man vente med å gi et svar til selskaper som kommer i samme situasjon som Statkraft før man skal anse svaret for å være et nei? Man kan ikke tolke det på annen måte når statsråden ikke svarer på forespørsler enn at det etter en viss tid vil være å anse som at man ikke får tilført egenkapital. Kan statsråden svare på det?


Les hele debatten