Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvordan statsråden vil forholde seg til et eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd gitt av Enova, hvis ESA ikke godkjenner støtten

Datert: 13.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Undertegnede stilte statsråden et skriftlig spørsmål 4. oktober om hvordan han ville forholde seg til et eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd gitt av Enova, hvis ESA ikke godkjenner støtten. Etter mitt syn unngår statsråden å svare på mitt spørsmål.

Kan statsråden begrunne hvorfor han ikke svarer på mitt spørsmål, og hvem vil få det økonomiske ansvaret for å tilbakeføre området til opprinnelig stand?


Les hele debatten