Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hva som er årsaken til at viktige konseptvurderinger i Høyhastighetsutredningen ikke i tilstrekkelig grad er med i fase 2 som forutsatt

Datert: 14.10.2010
Besvart: 20.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I mandatet for Høyhastighetsutredningen fase 2, er det bestemt at ulike konseptuelle løsninger som flerbruksbaner, stoppmønster, hastighetsstandard og mulighet for trinnvis utvikling av eksisterende banenett, skal utredes. Dette er hver for seg og samlet viktige premisser for korridoranalysene som skal gjøres senere i fase 3. Etter det som er blitt kjent er ikke disse viktige konseptvurderingene med i fase 2 i tilstrekkelig grad som forutsatt.

Hva er årsaken til dette?


Les hele debatten