Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om når det vil bli tatt en endelig beslutning om felles sykehus for Nordmøre/Romsdal, med henvisning til vedlikeholdsbehov i Molde dersom det blir ytterligere utsettelse på byggestart

Datert: 14.10.2010
Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 20.10.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Det er ennå ikke fattet en endelig beslutning knyttet til bygging av et nytt Molde sykehus, og vi ser også i mediene at det kontinuerlig pågår en debatt om det skal gjøre strukturelle endringer som til slutt vil kunne medføre at det blir ett felles sykehus på Nordmøre/Romsdal. Utredningene er i gang og har pågått lenge og det er et betydelig vedlikeholdsbehov i Molde dersom det blir en ytterligere utsettelse på byggestart slik det nå kan se ut som.

Når vil det bli tatt en endelig oppstartsbeslutning i denne saken?


Les hele debatten