Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt regjeringen vil følge opp vedtaket i Stortinget og gjennomføre en konsensuskonferanse om forslaget om å tilby heroinassistert behandling i Norge før man utarbeider en stortingsmelding om ruspolitikken i 2011

Datert: 07.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Den 16. juni 2009 vedtok Stortinget at det skulle avholdes en konsensuskonferanse om forslaget om å tilby heroinassistert behandling i Norge.

Vil regjeringen følge opp vedtaket og gjennomføre en konsensuskonferanse før regjeringen utarbeider en stortingsmelding om ruspolitikken i 2011?


Les hele debatten