Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til arbeidsministeren

Om at stadig flere familier med sterkt pleietrengende barn er i ferd med å bryte sammen etter at Nav har fratatt dem retten til pleiepenger, og hva statsråden gjør for å få slutt på dette uverdige spillet

Datert: 13.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Stadig flere familier med sterkt pleietrengende barn er i ferd med å bryte sammen psykisk og fysisk etter at Nav har fratatt dem retten til pleiepenger. Den offentlige utmattelsen har pågått over år, og familiene har sammen med foreldreorganisasjonen Hjernebarna Norge bedt regjeringen om hjelp siden november 2009. De er fortvilet og har en følelse av at statsråden hverken ser eller hører dem.

Ser statsråden at saken slik den har utviklet seg, bidrar til å ødelegge flere familier, og hva gjør statsråden for å få slutt på dette uverdige spillet?


Les hele debatten