Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til nærings- og handelsministeren

Om å bidra til at statlige designmidler også kan komme Design Region Bergen til gode, som er en næringsorganisasjon med 500 medlemmer fra designfeltet på Vestlandet

Datert: 20.10.2010
Besvart: 10.11.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Design Region Bergen, DRB, er en næringsorganisasjon med 500 medlemmer fra designfeltet på Vestlandet. Bergen har Norges nest største designmiljø, men har forgjeves forsøkt å få statlig finansiering fra Norsk Designråd. Designrådet har så langt henvist til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge i Hordaland har bidratt med oppstartsmidler, men har nå informert om at det ikke vil bli flere midler til DRB.

På hvilken måte kan statsråden bidra til at statlige designmidler også kan komme bergensdesignere til gode?


Les hele debatten