Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om hva det er som hindrer regjeringen i å sette i gang en utbyggingsrevolusjon for å få bedre vei og jernbane, og sørge for å bygge ut større og helhetlig i stedet for dagens dyre og klattvise utbygging

Datert: 27.10.2010
Besvart: 27.10.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Først vil jeg si at jeg er glad for hver eneste ekstra krone man kan klare å riste ut av finansministerens lommebok til samferdsel. Men på mandag fikk vi høre at togrevolusjonen 2012, med nye tog og tog som kommer til tiden, er avlyst, og ingen vil lenger tidfeste når revolusjonen skal komme. Inntil det skjer, vil fortsatt folk stå på perrongen og vente på togene som ikke kommer – både fordi regjeringen kutter i togtilbudet for at problemene i vinter ikke skal bli for store, og også fordi man ikke klarer å sikre at togene går når de skal gå.

Dessverre er situasjonen heller ikke noe særlig mer lystelig på veisiden. Her er revolusjonen definitivt avlyst lenge før man i det hele tatt har startet og tatt tak i utfordringene. Kostnadene løper løpsk, uten at regjeringen har lyttet til fagfolkenes ønske om å tenke annerledes og smartere. Holdningen er tydeligvis: Vi vet best, så dere må ikke komme her og komme her. Til tross for regjeringens såkalte satsing vil det ifølge OFV ta 50 år å bygge et moderne og effektivt veinett, og ikke minst vil det ta flerfoldige tiår før vi i det hele tatt kan snakke om å ta nullvisjonen om null hardt skadde og drepte på skikkelig alvor. Det å bygge ut veier er trafikksikkerhet. Folk forstår ikke hvorfor regjeringen vegrer seg for å lytte til fagfolks innspill om å gjøre ting mer effektivt ved f.eks. å bruke totalentreprise, OPS eller prosjektfinansiering, eller enda bedre, sørge for å bygge ut større og helhetlig i stedet for dagens dyre og klattvise utbygging. I 2010 skal vi bygge 12 km motorvei og 14,5 km midtdelere. I Sverige bygger de 200 km midtdelere på den samme tiden, og der har de regnet ut at for hver 50 km midtdelere reduserer man antall drepte i trafikken med én hvert eneste år.

Jeg lurer på hvorfor regjeringen ikke ser at en massiv utbygging av veinettet redusere ulykkene drastisk. Spørsmålet til statsråden er: Hva er det som hindrer regjeringen i å sette i gang en utbyggingsrevolusjon, slik man gjør i Polen og Albania, for å få bedre vei og jernbane?


Les hele debatten