Spørretimespørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Om hva statsråden vil foreta seg for å få saksbehandlingen i Nav på rett kurs, med henvisning til at 193 000 saker står i kø og man har fått inn over 30 000 klager på ulike vedtak så langt i år

Datert: 04.11.2010
Besvart på vegne av: Arbeidsministeren
Besvart: 10.11.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): I Bergens Tidende 31. oktober i år kan en lese om Marias Nav-dagbok. Som ombudskvinne og medmenneske er dette ikke særlig lystende lesning, noe kanskje arbeidsministeren også støtter. 193 000 saker står i kø for behandling hos Nav. Så langt i år har Nav fått inn over 30 000 klager på ulike vedtak. Dette er 10 000 fler enn for 2 år siden og dette viser at en er på helt feil kurs når det gjelder saksbehandling i Nav.

Når skal dette eventuelt snu, og hva vil nå statsråden foreta seg av handling for å få dette på rette vei?


Les hele debatten