Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om økende ventetid for psykisk helsevern og omfattende brudd på fristen for behandling, og hvorvidt man vil gi pasientene rett til behandling i institusjoner som kan behandle fristbruddpasienter også før fristbrudd

Datert: 04.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Ventetiden for psykisk helsevern for voksne har økt fra 2. tertial 2009 til 2. tertial 2010. For barn og unge er ventetiden redusert, men er fortsatt 73 dager i snitt for rettighetspasienter. For både barn og unge er det i samme periode et økende omfang av brudd på den individuelle fristen for behandling. Helfo har inngått avtale med institusjoner som kan behandle fristbruddspasienter, men svært få henvises dit.

Vil statsråden gi pasientene rett til behandling i disse institusjonene også før fristbrudd?


Les hele debatten