Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt statsråden er fornøyd med situasjonen ved Hedmark politidistrikt, der kun 11 av 16 operative stillinger for politiadvokater er besatt, noe som gir uakseptabel lang behandlingstid

Datert: 04.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hedmark politidistrikt har 16 operative stillinger for politiadvokater, men kun 11 av disse er besatt. Dette gir uakseptabel lang behandlingstid. Konsekvensen av for få politijurister er blant annet stort arbeidspress og økte restanser. Per oktober 2010 er det 815 ferdige etterforskede saker som er eldre enn 3 måneder.

Er statsråden fornøyd med denne situasjonen?


Les hele debatten