Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å bidra til å øke instituttenes deltakelse i EUs 7. rammeprogram, med henvisning til at vi ifølge Forskningsrådet ligger an til en lavere tilbakehentingsprosent enn i forrige program

Datert: 10.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): For EUs 6. rammeprogram betalte Norge ca. 3 milliarder kroner for å delta, men fikk tilbake bare 83 prosent av disse midlene. For EUs 7. rammeprogram vil vi betale 9 milliarder kroner, men ifølge Forskningsrådet ligger vi an til en lavere tilbakehentingsprosent enn i forrige program. En av årsakene til dette er at instituttsektoren av budsjettmessige hensyn ikke makter å være like progressive som i forrige periode.

Hva vil statsråden foreta seg for å bidra til å øke instituttenes deltakelse i EUs 7. rammeprogram?


Les hele debatten