Spørretimespørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Om den krevende rovdyrsituasjonen for reindrifta i Nord-Trøndelag, og når man vil følge opp en rapport om reduksjon av konfliktnivået

Datert: 10.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): 7. september 2009 mottok statsråden en rapport fra en bred sammensatt arbeidsgruppe for reduksjon av konfliktnivået rovdyr-reindrift i Nord-Trøndelag. Det ble lovet et raskt svar på arbeidsgruppas konklusjon. Fortsatt, 14 måneder etter, er det ikke mottatt tilbakemelding på oppfølgingen av rapporten, hverken fra statsråden eller sentrale myndigheter. Status i dag er at det fortsatt er en svært krevende rovdyrsituasjon for reindrifta i Nord-Trøndelag.

Når kan statsråden gi et svar på oppfølging av denne rapporten?


Les hele debatten