Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt et veitilsyn innenfor Statens vegvesen vil ivareta tilsynsoppgavene like godt som etableringen av et selvstendig og uavhengig veitilsyn

Datert: 11.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Til tross for tilråding fra et offentlig utvalg nedsatt av samferdselsminister Navarsete, med Senterpartiets Ringstad som leder, går regjeringen imot å etablere et selvstendig og uavhengig veitilsyn. I statsbudsjettet går man inn for et veitilsyn innenfor Statens vegvesen sin organisasjon med behov for 5-10 nye årsverk.

Mener statsråden at denne bemanningen og organiseringen vil ivareta tilsynsoppgavene like godt som modellen som var anbefalt i NOU 2009:3 På sikker veg?


Les hele debatten