Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvorfor private bedrifter innen eldreomsorg og barnevern, som er med på å løse viktige oppgaver i vårt samfunn, skal få det tøffere fra regjeringen

Datert: 17.11.2010
Besvart: 17.11.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Under overskriften «Jeg er fienden» spør en kvinnelig gründer, Kathrine Evensen, i VG på søndag statsministeren om hun og hennes ansatte er mindre omsorgsfulle enn de som er ansatt i kommunene. Kathrine Evensen har skapt 57 arbeidsplasser innenfor pleie og omsorg for eldre. 90 pst. av de som jobber for henne kommer fra en attførings-, uføre- og rehabiliteringssituasjon. Nå jobber de med å løse en av de viktigste oppgavene i vårt samfunn: Å gi god pleie og omsorg for eldre.

Skulle jeg snakke slik statsministeren pleier å snakke, ville jeg sagt at når det gjelder Kathrine Evensen, er det ikke bare omsorg, men det er dobbelt omsorg. Men Kathrine Evensen oppfatter ikke at statsministeren og regjeringen snakker varmt om henne og hennes arbeid. Tvert imot, bedriften hennes kjemper for å overleve, for regjeringen har gjort det meste for å gjøre det vanskelig. Hun oppfatter at statsministeren gang på gang sender ut signaler om at hennes bedrift og hennes ansatte er en trussel mot velferdsstaten og den norske modellen. Altså, at de ikke gir dobbeltomsorg, men at det er dobbelt usosialt.

På mandag i statsråd sa Audun Lysbakken at det vil bli vanskeligere for det private barnevernet fremover. 50 pst. av barna i institusjonene i Norge er i en barnevernsinstitusjon drevet av private. De skal altså få det tøffere fra regjeringen. På tross av store mangler fra offentlig barnevern, sier altså regjeringen nei til de som går med tanker om å være gründere, og som er de som har muligheter til å løse det.

Vi ser det samme på barnehagesiden, hvor full barnehagedekning er blitt gitt gjennom samarbeid med private. Og kommuner som nå vil samarbeide med boligbyggelag om å nå målsetningen om sykehjemsplass til alle, får beskjed om at nei, det får de ikke lov til. Regjeringen vil heller satse på felleskapsløsninger. Hvorfor denne krigen mot private, statsminister?


Les hele debatten