Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden kan bidra med for at antall fjærfe som dør under transport blir så lavt som mulig innenfor rimelighetens grenser

Datert: 18.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): 123 703 fjærfe døde under transport til slakterier i fjor. Dette høye tallet kan ha flere årsaker.

Hva vil statsråden bidra med for at antall fjærfe som dør under transport blir så lavt som mulig innenfor rimelighetens grenser?


Les hele debatten