Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at satsingen på kollektivtrafikk ikke fanger opp befolkningsveksten i sentrale strøk

Datert: 18.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Økt satsting på kollektivtrafikk var et av de viktige punktene i klimaforliket. Nå melder de største byene våre at satsingen på kollektivtrafikk ikke fanger opp befolkningsveksten i sentrale strøk. Dyre baneløsninger blir for eksempel krevende. I Akershus er dette et hyppig tema i lokalmedia. I en situasjon der Ruteplan 2012 er utsatt, befolkningsveksten er sterk og folk gjerne vil reise kollektivt, mener Venstre at staten må ta et større ansvar.

Er statsråden enig med Venstre i dette?


Les hele debatten