Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt regjeringen vil utarbeide en helhetlig plan for elektrifisering i Norskehavet slik at de ulike utbyggingene kan ses i en sammenheng

Datert: 18.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Gjennom petroleumsloven stiller norske myndigheter krav om at kraftforsyning fra land skal utredes ved nye utbygginger eller store ombygginger. Myndighetene på samme måte sikret hjemmel i energiloven for at elektrifisering fra land kan utløse krav om å bidra til å opprettholde en tilfredsstillende forsyningssikkerhet.

Vil regjeringen utarbeide en helhetlig plan for elektrifisering i Norskehavet slik at de ulike utbyggingene kan sees i en sammenheng?


Les hele debatten