Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeidsministeren

Om hvorvidt det er regjeringens politikk at elever med dysleksi ikke får hjelpemidler de trenger i skolen, med henvisning til at hjelpemiddelsentralene har sluttet å gi støtte til bruk av pedagogisk tilrettelagt programvare

Datert: 18.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): 1. juli 2010 ble tilskuddsordningen til ordinært datautstyr avviklet av regjeringen. Nå fremkommer det en rekke eksempler der elever med dysleksi ikke får hjelpemidlene de trenger i skolen. Etter at Arbeids- og velferdsdirektoratet sendte ut beskjed til de lokale hjelpemiddelsentralene om at "datautstyr" ikke lenger får statlig tilskudd, har hjelpemiddelsentralene også sluttet å gi støtte til bruk av pedagogisk tilrettelagt programvare.

Er dette regjeringens politikk?


Les hele debatten