Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til olje- og energiministeren

Om kva råd statsråden vil gje til dei kommunane som no ønskjer å få ny vurdering av vernegrunnlaget og vernestatusen i sine vassdrag

Datert: 24.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Det er fleire tiår sidan dei første verneplanane for vassdrag vart vedtekne i Stortinget. Grunnlaget for vernevedtaka for dei første verneplanane var langt dårlegare enn det vi har i dag. Fleire kommunar ønskjer no å få vurdert vernegrunnlaget i ein del av dei vassdraga som var med i verneplan 1 og 2.

Kva råd vil statsråden gje til dei kommunane som no ønskjer å få ny vurdering av vernegrunnlaget og vernestatusen i sine vassdrag?


Les hele debatten