Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om å prioritere etter- og videreutdanning for lærere, med henvisning til at kommunene ikke har råd til å dekke sin del av spleiselaget og en tredel av plassene står ubrukt

Datert: 24.11.2010
Besvart: 24.11.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Jeg vil gå fra orden og oppførsel til fagkarakterer igjen.

Venstre mener at lærerne er viktigst. Flere gode lærere er det norsk skole trenger. Statsråden har på vegne av regjeringa et veldig beskjedent mål for etter- og videreutdanning med 2 500 plasser, enda vi vet at det fins 30 000 lærere i norsk skole som mangler faglig fordypning i de fagene de blir satt til å undervise i. Sjøl Utdanningsforbundet karakteriserer det som et svik mot elevene. En tredel av de plassene som regjeringa tilbyr, står faktisk ubrukt. Det er ikke fordi norske lærere ikke vil vite.

På Utdanningsforbundet sider er det bl.a. en lærer som skriver:

«Jeg er også en av de heldige!! Føler meg privilegert i år med 2 dager nedsatt til studier i matematikk. Er ikke arbeidsledig et sekund som kontaktlærer i 7 klasse ved siden av, men så fantastisk å få muligheten til å studere og lære igjen. Dette trenger vi alle!! Får også dekket utgiftene til studiet. Synd at det er så alt for få som får denne muligheten.»

En annen lærer skriver:

«Dette spleiselaget er feilslått. Staten må gå inn å dekke det hele for kommunen har ikke råd til å dekke sin del. Hvis det skal fortsette slik vil jeg være pensjonist før jeg vil få mulighet til å få videreutdanning. Jeg er 39 år nå.»

Regjeringa har prioritert en kvart milliard kroner til frukt, flere timer til lærere som ikke fins, og leksehjelp med ufaglærte. Det har vært regjeringas prioritering. Mitt spørsmål til utdanningsministeren er: Er det ikke nå på tide å se på hele fordelingsnøkkelen? Her kan vi gå inn og prioritere enda mer uten å gripe inn i det lokale sjølstyret og faktisk være med på den viktigste spleisen for norsk skole, nemlig flere gode lærere.


Les hele debatten