Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å bedre økonomistyringen i Landbruks- og matdepartementet, slik at vi slipper å se de samme merknadene fra Riksrevisjonen år etter år

Datert: 24.11.2010
Besvart: 01.12.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 er ferdig. Riksrevisjonen påpeker igjen svikt i internkontroll og rutiner i økonomistyringen i Landbruks- og matdepartementet.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre økonomistyringen slik at vi slipper å se de samme merknadene år etter år?


Les hele debatten